شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشوربا اشاره به بسته شدن پرونده مدارس خشت و گلی در کشور از برنامه‌ریزی برای حذف مدارس سنگی که عمدتا در مناطق عشایری ساخته شده‌اند خبر داد.

رییس سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشوربا اشاره به بسته شدن پرونده مدارس خشت و گلی در کشور از برنامه‌ریزی برای حذف مدارس سنگی که عمدتا در مناطق عشایری ساخته شده‌اند خبر داد. مهراله رخشانی مهر با اشاره به معماری و فضای فیزیکی مدارس که در روند آموزش اثرگذار است.گفت: یکی از شش زیرنظام موثر و اصلی سندتحول بنیادین، زیرنظام فضا و تجهیزات است که متولی اصلی آن سازمان نوسازی مدارس است. رییس سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور درباره مدارس سنگی نیز گفت: مدارس سنگی از مدارس خشت و گلی متفاوت هستند و جنسشان سنگ است و عمدتا در مناطق عشایری ساخته شده‌اند که وضعیتشان نگران‌کننده است. برای جایگزینی این مدارس برنامه‌ریزی کردیم. وی ادامه داد: مدارس سنگی عمدتا در استان‌هایی چون ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان هستند. همانطور که با توجه به اقلیم مدارس خشت و گلی بیشتر در سیستان و بلوچستان و یزد و کرمان بودند. پرونده مدارس خشت و گلی که ۱۰۰۶ مورد بود، بسته شد و اکنون برنامه‌ریزی بر اساس جمعیت دانش‌آموزی که کوچ رو‌اند یا عشایر ثابت برای برچیده شدن مدارس سنگی در حال انجام است. مدارس سنگی کمتر از ۲۰ دانش‌آموز دارند. معتقدیم یک کلاس درس مناسب کمترین حق دانش‌آموز است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران