شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه برنامه ما این است که افزایش قیمت دارو با کمترین میزان اتفاق افتد؛ به گونه‌ای که فقط تامین مخدوش نشود، گفت:

رییس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه برنامه ما این است که افزایش قیمت دارو با کمترین میزان اتفاق افتد؛ به گونه‌ای که فقط تامین مخدوش نشود، گفت: میانگین افزایش قیمت دارو در سال جاری قطعا زیر ۱۵ درصد برای همه داروها است. محمدرضا شانه‌ساز درباره حذف ارز دولتی برای برخی داروها مانند داروهای OTC (بدون نسخه)، گفت: این داروها از گذشته هم تحت پوشش بیمه نبودند که قرار باشد نگرانی از بابت افزایش هزینه‌ها ایجاد کند. پیش از این هم فقط ماده اولیه این داروها ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کرد و اجزای دیگر آن از سایر مواد اعم از بسته‌بندی و... آزاد بوده یا ارز نیمایی دریافت می‌کرده است. در حال حاضر هم ارز ماده اولیه این داروها نیمایی شده است و تاثیر آن در قیمت تمام شده برای داروهای تولید داخلی تاثیر بالایی نیست. وی افزود: در عین حال به بسته‌بندی برخی داروها نیز از سال‌های گذشته ارز نیمایی تعلق می‌گرفته و فقط ماده موثره بوده که ارز دولتی دریافت می‌کرده که امسال ماده موثره این داروها هم ارز نیمایی دریافت می‌کند و البته تاثیر چندانی در قیمت تمام شده این داروها ندارد. شانه‌ساز تاکید کرد: این اتفاق برای داروهای بیماران مزمن و خاص نیفتاده و داروی این بیماران همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند. رییس سازمان غذا و دارو تاکید کرد: بر اساس آنچه صحبت شده میانگین افزایش قیمت دارو در سال جاری قطعا زیر ۱۵ درصد برای همه داروها است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران