شماره امروز: ۵۴۷

| | |

موسی علمی، مدیر کتابفروشی علمی و از دست‌اندرکاران نشرهای علم، علمی و سخن، صبح دیروز بر اثر بیماری درگذشت و پیکر وی در بهشت معصومه قم به خاک سپرده شد. موسی علمی از اعضای خاندان علمی،

موسی علمی، مدیر کتابفروشی علمی و از دست‌اندرکاران نشرهای علم، علمی و سخن، صبح دیروز بر اثر بیماری درگذشت و پیکر وی در بهشت معصومه قم به خاک سپرده شد. موسی علمی از اعضای خاندان علمی، مدیر کتابفروشی علمی و از دست‌اندرکاران نشرهای علم، علمی و سخن، صبح دیروز سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹ بر اثر بیماری درگذشت. پیکر مرحوم موسی علمی دیروز در بهشت معصومه قم به خاک سپرده شد. مرحوم موسی علمی، فرزند محمدعلی علمی، بزرگ‌ترین پسر محمداسماعیل علمی و بنیانگذار شرکت تضامنی چاپ علمی بود که همراه با برادرانش ۸ انتشارات و چندین کتابفروشی را اداره می‌کردند. موسی علمی، کتابفروشی علمی را که کهن‌ترین میراث خاندان بود، در اختیار داشت، کتابفروشی کهنسالی که از جنگ جهانی دوم بر جا بود اما در سال‌های اخیر، تعطیل شده بود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران