شماره امروز: ۵۴۷

| | |

معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌گوید: اگر مسوولان استانی همدان همراهی کنند،

معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می‌گوید: اگر مسوولان استانی همدان همراهی کنند، می‌توانیم ثبت جهانی هگمتانه را در ابعاد وسیع‌تری انجام دهیم، یعنی می‌توانیم برنامه‌ریزی‌ها برای ثبت جهانی محوطه‌ هگمتانه را به ثبت جهانی منظر فرهنگی همدان بسط دهیم. محمدحسن طالبیان با بیان اینکه این طرح را همزمان با برگزاری کارگاه راه ابریشم در همدان و بعد از بازدید از مسیر میدان امام خمینی (ره) به هگمتانه با برخی از مسوولان شهری در میان گذاشته است، بیان می‌کند: در زمان بازدید فکر کردم می‌توان یک روند بسیار جالب توجه و منحصربه‌فرد را نشان داد، روندی که حتی می‌تواند در پرونده‌های ثبت جهانی کشور روایت جدیدی از شهرهای تاریخی‌مان را نشان دهد، در صورتی که اطلاعات بیشتری از این موقعیت به دست آوریم. او این روند را چه از منظر شهری تاریخی یا هر چیز دیگری قابل دسته‌بندی و طبقه‌بندی در رده‌های مختلف می‌داند و تاکید می‌کند: معتقدم این بهترین کار برای هگمتانه و شهر همدان و ثبت جهانی آنهاست. طالبیان این پرونده را زمانی جالب‌تر و گسترده‌تر می‌داند که بتوان مجموعه‌ای از دوره‌های مختلف را در شهر همدان کنار یکدیگر قرار و بررسی‌هایش را انجام داد و ادامه می‌دهد: معتقدم می‌توان این اقدام را به این شرط که اطلاعات بیشتری به جز آن‌چه در میدان امام خمینی(ره) پیدا شده، داشته باشیم، می‌توانیم انجام دهیم. از سوی دیگر در گام بعدی باید همه مسوولان مانند ثبت جهانی یزد، با یکدیگر همسو باشند. معاون میراث فرهنگی وزارتخانه با تاکید بر اینکه متولیان شهری همدان باید کمک کنند تا بتوان ارزش‌های مرکز تاریخی همدان را از هگمتانه تا معاصر با یکدیگر مطرح کرد، به ایسنا می‌گوید: باید به عنوان یک منظر تاریخی شهری، آن روند را دنبال کنیم، اقدامی که ساده نیست اما برای حفظ و معرفی همدان و تاریخِ شهر بهترین کار است. به اعتقاد وی، برای به نتیجه رسیدن این پروژه، اگر قرار باشد در نقطه‌ای چهار گمانه زده شود، باید بتوان آن را انجام داد، همچنین اطلاعات دیگری مانند انجام برداشت نقشه نیاز است که باید امکان به نتیجه رساندن آنها را داشت. او اما به این نکته نیز تاکید می‌کند که نمی‌توان این اقدام را برای شهر همدان، با ثبت جهانی «یزد» مقایسه کرد و ادامه می‌دهد: این دو روندی کاملا متفاوت دارند. یزد یک الگوی شهرسازی دوره اسلامی را نشان می‌دهد، اما همدان سیر تحول در یک مرکز تاریخی تا دوره معاصر با نگاه‌ها و رویکردهای مختلف از معاصر و جریان‌های شهرسازی متاخر گرفته تا یک هسته‌ بسیار قدرتمند در شهر این را نشان می‌دهد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران