شماره امروز: ۵۴۷

| | |

هزینه‌ها همواره مساله بزرگی در زندگی انسان بوده است. احتمالا از همان اولین زمان‌هایی که تمدن شکل گرفت انسان‌ها تلاش کرده‌اند برای مدیریت هزینه‌های خود راه‌حل‌هایی پیدا کنند.

هزینه‌ها همواره مساله بزرگی در زندگی انسان بوده است. احتمالا از همان اولین زمان‌هایی که تمدن شکل گرفت انسان‌ها تلاش کرده‌اند برای مدیریت هزینه‌های خود راه‌حل‌هایی پیدا کنند. اما برای انسان مدرن این مساله نمود بارزتری دارد. شکل زندگی تغییر کرده است و تجملات زیادی وارد زندگی انسان شده‌اند که مدیریت هزینه‌ها را سخت کرده‌اند. هزینه‌هایی که از آن حرف می‌زنیم هم می‌تواند هزینه‌هایی مادی و هم چیزهایی مانند زمان باشد که در زندگی انسان امروز، که گوناگونی دغدغه‌هایش به‌شدت افزایش یافته به‌شدت موثر است. کتاب «فقر احمق می‌کند» کتاب جذاب و کاربردی‌ای است که مساله «کمبود» یا «کمیابی» را بررسی کرده و نگاه جدیدی به خواننده می‌دهد.  این کتاب تلاش می‌کند تاثیر کمیابی (قحطی) را در زندگی انسان درباره دو مساله پول و زمان نشان دهد و البته راه‌حل‌هایی برای مقابله با این شرایط برای افراد ارایه دهد.  نویسندگان کتاب، الدار شفیر و سندهیل مولاینیتن هستند و امیرحسین میرابوطالبی آن را به فارسی ترجمه کرده است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران