شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کتاب فراسوی رشد اقتصادی؛ پیش‌درآمدی بر توسعه پایدار توسط تاتیانا پ. سوبوتینا نوشته شده و مترجمان آن، عباس معدن‌دارآرانی و محمدرضا سرکارآرانی هستند. توسعه مقوله‌ای پیچیده و چند بعدی است

کتاب فراسوی رشد اقتصادی؛ پیش‌درآمدی بر توسعه پایدار توسط تاتیانا پ. سوبوتینا نوشته شده و مترجمان آن، عباس معدن‌دارآرانی و محمدرضا سرکارآرانی هستند.  توسعه مقوله‌ای پیچیده و چند بعدی است و امور اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، صنعتی، فناوری و زیست‌محیطی را دربرمی‌گیرد. میزان توسعه‌یافتگی جوامع به شیوه تفکر و کیفیت تاریخی آرمان ملت‌ها، منابع انسانی و طبیعی، مناسبات حکومت و مردم، میزان بهره‌مندی عمومی از دانش فنی، ترویج آموزش‌های علمی و کاربردی در بازسازی و نوسازی شیوه تولید و روابط ملی و بین‌المللی بستگی دارد. توسعه از دیدگاه‌های مختلف و با توجه به گرایش‌ها و بینش‌های متفاوت فلسفی و علمی و موقعیت جغرافیای زیست ملت‌ها تبیین‌های گوناگونی دارد ولی آنچه در همه تعاریف توسعه بر آن تأکید شده است، تغییر ساختارها، مناسبات و سازه‌های بنیادی جامعه برای بهبود کیفیت زندگی انسان‌ها در ابعاد گوناگون فردی، اجتماعی، مادی و معنوی است. در کتاب فراسوی رشد اقتصادی، به مسائلی از این دست پرداخته شده است.  

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران