شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مدیریت، فرایند تصمیم‌گیری و به‌کارگیری منابع مختلف برای دستیابی به اهداف گوناگون و نتیجه‌گیری است.

مدیریت، فرایند تصمیم‌گیری و به‌کارگیری منابع مختلف برای دستیابی به اهداف گوناگون و نتیجه‌گیری است. تصمیم و انتخاب هر فرد، جهت‌دهنده و شکل‌دهنده موفقیت یا شکست او در زندگی است و تصمیمات اقتصادی نقش بسیار مهمی در نتایج و دستاوردها دارند. اما آنچه در شرایط امروز اندیشمندان و پژوهشگران را به خود مشغول کرده است، ریشه‌یابی تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌هاست و اینکه چه عوامل ناشناخته و نایافته‌ای سبب تصمیم‌گیری می‌شوند. اقتصاد رقابتی و بازاریابی آینده، نیازمند مزیت‌های تازه بر اساس ایده‌ها وپدیده‌های نوین و کشف نایافته‌های گوناگون است.  مولفان کتاب آذر محمدزاده و آناهیتا خرمی بنارکی «مغز اقتصادی چگونه تصمیم می‌گیرد؟» کوشیده‌اند تا تصمیم‌گیری مدیران در امور مالی و تجاری را با عنوان امور مالی عصب‌ـ‌پایه یا نوروفاینانس معرفی کنند. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران