شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نهم تیر 1344 و در مجلس بیست و یکم شورای ملی، ‌اساسنامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب رسید.

نهم تیر 1344 و در مجلس بیست و یکم شورای ملی، ‌اساسنامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب رسید. بر اساس ماده یک این قانون، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که به موجب قانون هفدهم خردادماه 1339 تأسیس شده موسسه‌ای است انتفاعی دارای‌شخصیت حقوقی که طبق اصول بازرگانی و مقررات این اساسنامه اداره می‌شود.  بنا بر ماده 3 این قانون وظایف این موسسه، تعیین استاندارد کالاهای کشاورزی و دامی و صنعتی و معدنی، تطبیق استاندارد تعیین شده با نمونه کالاها و صدور گواهینامه انطباق کالای تولیدی یا صادراتی با استاندارد تعیین شده، مطالعه و تحقیق درباره روش‌های تولیدی و ماشین‌های نمونه به منظور بهره‌برداری اشخاص و موسسات از منابع نیرو و مواد خام، راهنمایی علمی و فنی تولیدکنندگان و فروشندگان انواع کالاها، انجام هر گونه عملیات و خدمات مجاز به منظور ترویج و توسعه استاندارد محصولات و مصنوعات مختلفه و ابداع روش‌های جدید تولید و‌انگ‌زدن فلزات گرانبها، صدور پروانه تهیه و تولید وسائل اندازه‌گیری و نظارت در اوزان و مقیاس‌ها طبق قوانین مصوب 18 دی‌ماه 1311 به منظور یکنواخت کردن‌آنها در سراسر کشور، اعلام شده است.  بر اساس ماده 5 این قانون، ارکان موسسه به این شرح است: شورای عالی، هیات‌مدیره و بازرس.  ‌ماده 14 مقرر می‌کند که مدیرعامل نماینده قانونی و تام‌الاختیار موسسه بوده و حق طرح و اقامه کلیه دعاوی حقوقی و جزایی علیه اشخاص و جوابگویی نسبت‌به دعاوی که اشخاص علیه موسسه طرح می‌کنند، دارد. ‌به علاوه می‌تواند برای اجرای وظایف قانونی خود از همه تصریحات و اختیارات مربوط به وکالت و انتخاب وکیل با حق توکیل غیر استفاده نماید و به‌طور کلی مدیرکلیه اختیارات قانونی به منظور حفظ حقوق و معرفی موسسه در تمام مراجع اداری و قضایی را دارا خواهد بود. هیات‌مدیره موسسه موظف است همه‌ساله میزان کمک دولت به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی را با توجه به میزان درآمد و‌هزینه‌ها تعیین و به شورای عالی پیشنهاد کند. میزان کمک دولت به موسسه پس از رسیدگی در شورای عالی در بودجه وزارت اقتصاد یک قلم‌ پیش‌بینی خواهد شد. وزارت اقتصاد مامور اجرای این اساسنامه است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران