شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سیاست‌های نظامی ژاپن در دوران بعد از جنگ از سوی متحدان آن کشور و به‌ویژه امریکا بسیار خطرناک و زیان‌آور تلقی می‌شد.

سیاست‌های نظامی ژاپن در دوران بعد از جنگ از سوی متحدان آن کشور و به‌ویژه امریکا بسیار خطرناک و زیان‌آور تلقی می‌شد. بعد از زمان جنگ، قانون اساسی ژاپن، آن کشور را غیرنظامی اعلام کرد درحالی که تا سال ۱۹۵۰ شالوده نیروهای مسلح ژاپن کاملاً از هم پاشیده بود. از آن زمان به بعد، هزینه‌های دفاعی آن کشور هرگز تا حدی بیش از یک درصد از درآمد ناخالص ملی افزایش پیدا نکرد. اما نیروهای دفاع از ژاپن به‌خوبی مسلح‌شده باقی ماند. ژاپن یک ابرقدرت نظامی به‌شمار نمی‌آید، اما در مقابل به یک عامل مهم در موازنه قدرت آن هم در اقیانوس آرام و جهان بدل شده است. کتاب ژاپن و ظهور یک ابرقدرت بزرگ اقتصادی از غروب تا طلوع آفتاب تابان به مسائل مختلف در اقتصاد ژاپن پرداخته است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران