شماره امروز: ۵۴۷

| | |

شورای کتاب کودک جمشید خانیان را به عنوان نامزد جایزه جهانی «هانس کریستین اندرسن ۲۰۲۲» معرفی کرد.

شورای کتاب کودک جمشید خانیان را به عنوان نامزد جایزه جهانی «هانس کریستین اندرسن ۲۰۲۲» معرفی کرد. شورای کتاب کودک با اعلام این خبر نوشت: دلایل این انتخاب، ضمن تاکید بر نقش پررنگ و تاثیرگذار آثار او در روند شکل‌‌گیری نوین ادبیاتِ کودک و نوجوان ایران تاکید بر مسائلِ انسانِ امروز، همچون جنگ، مهاجرت، تبعیض، تنهایی، مرگ، رابطه بین نسل‌‌ها، سالمندی، بحران‌‌های نوجوانی، هویت، تجربه‌‌های زیستی بومی و فرهنگ‌های خاص، توجه ویژه به زندگی طبقه‌ متوسط شهری، صلح، همدلی، دوستی، عشق، احترام به دیگری و خانواده رسیدن به سبک نوشتاری خاص با تاکید بر فُرم، تکنیک، جنبه‌‌های زیبایی‌‌شناسانه‌ زبانِ روایت و گفت‌وگوهای نمایشی، توجه ویژه به شخصیت و همچنین برانگیختن کنجکاوی، پرسشگری و رشد تفکر انتقادی و فلسفی مخاطبان و... بوده است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران