شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کتاب اقتصاد سیاسی تطبیقی که اساسا یک متن درسی است، از چند ویژگی متمایز برخوردار است: 1.کتاب متنی تقریبا روان و قابل فهم دارد و همین ویژگی خواندن آن را هم برای دانشجویان اقتصاد و همه علوم سیاسی آسان می‌کند.

کتاب اقتصاد سیاسی تطبیقی که اساسا یک متن درسی است، از چند ویژگی متمایز برخوردار است: 1.کتاب متنی تقریبا روان و قابل فهم دارد و همین ویژگی خواندن آن را هم برای دانشجویان اقتصاد و همه علوم سیاسی آسان می‌کند. 2. نظریات حدود 25 اقتصاددان سیاسی را از توماس هابز گرفته تا جان رالز به صورت مختصر ارایه و بحث می‌کند. 3. با تقسیم‌بندی چهارگانه مکاتب اقتصاد سیاسی، هم نظریات اقتصاددانان سیاسی را به صورت منسجم ارایه می‌نماید و هم امکان مقایسه آنها را فراهم می‌سازد. 4. با اختصاص برخی از فصول کتاب به اصلی‌ترین موضوعات اقتصاد سیاسی در دوره معاصر، طیف گسترده‌ای از مباحث، از اقتصاد سیاسی تورم و بیکاری گرفته تا اقتصاد سیاسی مسائل توسعه را مطرح و به شکل تطبیقی پاسخ می‌دهد. مطالعه این کتاب به ویژه به دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی، علوم سیاسی، اقتصاد و اقتصاد سیاسی توصیه می‌شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران