شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کتاب «درآمدی بر جنبش دانشجویی در ایران» (۱۳57-۱۳20) نوشته هوشنگ جیرانی منتشر شد و علاقه‌مندان به تاریخ جنبش‌ دانشجویی در ایران می‌توانند آن را مطالعه کنند. کتاب «درآمدی بر جنبش دانشجویی در ایران»

کتاب «درآمدی بر جنبش دانشجویی در ایران» (۱۳57-۱۳20) نوشته هوشنگ جیرانی منتشر شد و علاقه‌مندان به تاریخ جنبش‌ دانشجویی در ایران می‌توانند آن را مطالعه کنند. کتاب «درآمدی بر جنبش دانشجویی در ایران» طی چهار فصل به بررسی تاریخی این جنبش در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ می‌پردازد. در فصل اول، تاریخچه‌ مختصری از جنبش‌ دانشجویی ایران در فاصله تأسیس دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ارایه می‌شود. فصل دوم کتاب، از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا تابستان ۱۳۳۹ را که فضای سیاسی کشور بازتر شد، دربرمی‌گیرد. همچنین فراز و فرود جنبش دانشجویی، نقش دانشجویان در نهضت مقاومت ملی و حرکت‌های سال ۳۲ به‌ویژه واقعه‌ ۱۶ آذر دانشکده‌ فنی را بررسی می‌کند. فصل سوم به تحولات جنبش دانشجویی در سال‌های فضای باز سیاسی یعنی ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۲ اختصاص دارد که در این فاصله تحولات و رویدادهای مهمی چون تشکیل جبهه‌ ملی دوم و سازمان دانشجویی وابسته به آن، رخ داد. در فصل چهارم کتاب هم سعی شده است به‌طور خلاصه رشد گرایش‌های قهرآمیز که پایگاه دانشجویی داشت و رشد جنبش دانشجویان ایرانی در خارج از کشور، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نشر خزه این کتاب را منتشر کرده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران