شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اول تیر 1354 و در جریان مجلس بیست و چهارم شورای ملی، ‌اساسنامه شورای عالی اطلاعات و جهانگردی به تصویب نمایندگان کمیسیونهای پارلمانی مجلسین رسید.

اول تیر 1354 و در جریان مجلس بیست و چهارم شورای ملی، ‌اساسنامه شورای عالی اطلاعات و جهانگردی به تصویب نمایندگان کمیسیونهای پارلمانی مجلسین رسید. بر اساس ‌ماده یک این قانون، در اجرای ماده 3 قانون تأسیس وزارت اطلاعات و جهانگردی و به منظور تعیین و ترسیم سیاست اطلاعاتی و جهانگردی کشور و نظارت بر‌اجرای سیاست مزبور و نحوه گردش کار مرکز خانه‌های ایران شورای عالی اطلاعات و جهانگردی تشکیل و بر طبق مواد این اساسنامه وظایف خود را‌انجام می‌دهد. شورای عالی اطلاعات و جهانگردی که در این اساسنامه شورا نامیده می‌شود با عضویت مقامات و افرادی به شرح زیر تشکیل می‌شود: وزیر اطلاعات و جهانگردی، وزیر فرهنگ و هنر، وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر آموزش و پرورش، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، رییس سازمان هواپیمایی کشوری ایران، مدیر عامل سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، هشت نفر از افراد بصیر و مطلع و علاقه‌مند به امور اطلاعات و جهانگردی که به وسیله وزیر اطلاعات و جهانگردی انتخاب می‌شوند. ‌ریاست جلسات شورا را وزیر اطلاعات و جهانگردی به عهده خواهد داشت. عضویت شورا افتخاری است و غیر از اعضایی که شرکت ایشان در شورای عالی به اقتضای مقامشان می‌باشد دوره خدمت سایر اعضاء سه‌سال از تاریخ انتخاب خواهد بود و تعیین مجدد اعضاء شورا بلامانع است. ‌وظایف شورا عبارت بود از تعیین و ترسیم خطوط اصلی سیاست اطلاعاتی و جهانگردی کشور، نظارت بر اجرای مصوبات و سیاست‌های ابلاغ شده به دستگاه‌های اجرایی، تعیین خط مشی کلی در مورد اداره امور و نحوه گردش کار مرکز خانه‌های ایران و شعب آن در خارج از کشور، اعلام نظر کلی در مورد امور مربوط به تأسیسات پذیرایی کشور و تصویب اولویت‌ها در مورد اجرای برنامه‌ها، اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مسائلی که به دلیل ضرورتهای خاص از طرف وزیر اطلاعات و جهانگردی پیشنهاد و جهت بررسی در دستور‌جلسات منظور شده باشد. ‌بنا بر ماده 7 این قانون، پیگیری تصمیمات و مصوبات شورا به عهده وزیر اطلاعات و جهانگردی خواهد بود و دبیرخانه شورا در وزارت اطلاعات و جهانگردی‌تشکیل می‌شود. رییس دبیرخانه شورا نیز از طرف وزیر اطلاعات و جهانگردی منصوب می‌‌شود و تصمیمات و خلاصه مذاکرات هر جلسه را در دفتری‌مخصوص ثبت و با ذکر اسامی اعضاء حاضر و غایب به امضای رییس جلسه می‌رساند. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران