شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بنگاه مادر عبارتی است که مترجمین کتاب استراتژی بنگاه مادر اثر مارکوس الکساندر و مایکل گولد، از آن برای مفهوم Corporate که در عنوان انگلیسی کتاب مطرح شده است استفاده کرده‌اند.

بنگاه مادر عبارتی است که مترجمین کتاب استراتژی بنگاه مادر اثر مارکوس الکساندر و مایکل گولد، از آن برای مفهوم Corporate که در عنوان انگلیسی کتاب مطرح شده است استفاده کرده‌اند. یکی دو دهه می‌شود که شرکت‌های به اصطلاح هلدینگ یا مادر تخصصی با زمینه‌های گسترده‌ای از کسب و کار و سرمایه‌گذاری یا خریداری شرکت‌های متنوع شکل گرفته‌اند. بسیاری از این شرکت‌ها به دلیل دولتی بودن یا وابستگی به منابع دولتی شاید تا اندازه زیادی دغدغه سود و زیان خود را نداشته‌اند و با استراتژی‌های مدیریتی عمومی مدیریت شده‌اند. کتاب حاضر نشان می‌دهد که برای سودده بودن یک بنگاه مادر باید دیدگاهی فراتر از برنامه‌ریزی و استراتژی یک بنگاه تک کارکرد داشت. مترجمان این اثر به فارسی اسماعیل صادقی و ناهید صفایی هستند. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران