شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کتاب ثروت ملل نوشته آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ منتشر شد.در این کتاب اقتصاد به عنوان یک رشته مستقل مورد دفاع قرار می‌گیرد.

کتاب ثروت ملل نوشته آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ منتشر شد.در این کتاب اقتصاد به عنوان یک رشته مستقل مورد دفاع قرار می‌گیرد. کتاب ثروت ملل نشانه فکر بالغ اسمیت بوده و کار او تلاش جامعی در تحلیل کارکرد یک اقتصاد سرمایه داری است.این کتاب نمادی از برخورد با پرسش های مربوط به ارزش و توزیع است و در واقع یک مکتب متمایز اقتصاد سیاسی کلاسیک را پایه‌گذاری کرده است. در کتاب ثروت ملل، آدام اسمیت مرزهای اقتصاد را آن قدر گسترش می‌دهد تا حوزه‌های دیگر مانند علوم سیاسی و حتی انسان‌شناسی را نیز در بر بگیرد. کتاب ثروت ملل از پنج جلد تشکیل می‌شود و فقط دو جلد اول کتاب است که به‌طور واقعی الهام بخش نسل های بعدی است. در این دو جلد است که وی علت بنیادی ثروت ملل را معرفی می‌کند و تمایز اساسی بین قیمت طبیعی و قیمت بازار کالاها را توضیح می‌دهد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران