شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اسماعیل امینی از دلایل مقاومت در برابر فرهنگستان زبان و ادب فارسی می‌گوید. این استاد زبان و ادبیات فارسی درباره واژه‌هایی که اخیرا توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی جایگزین شده‌اند و شوخی‌هایی که در فضای مجازی با آنها می‌شود،

اسماعیل امینی از دلایل مقاومت در برابر فرهنگستان زبان و ادب فارسی می‌گوید. این استاد زبان و ادبیات فارسی درباره واژه‌هایی که اخیرا توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی جایگزین شده‌اند و شوخی‌هایی که در فضای مجازی با آنها می‌شود، به ایسنا گفت: البته بخشی از این شوخی‌ها طبیعی است؛ نسل جوان با هر چیزی که از طریق مجامع رسمی باشد - فرقی نمی‌کند حکومتی باشد یا دانشگاهی - شوخی می‌کند. اما متولی زبان فارسی نباید یک دستگاه حکومتی باشد. اگر قرار است فرهنگستان داشته باشیم، باید یک مجمع علمی باشد که مجامع دانشگاهی در انتخابش دخالت داشته باشند نه اینکه رییس آن با حکم کسی انتخاب شود، این کار خوبی نیست، چون این منصب، منصبی حکومتی نیست و علمی است؛ این مساله باعث شده است که یک جور مقاومت نسبت به کارهای فرهنگستان وجود داشته باشد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران