شماره امروز: ۵۴۷

| | |

در اثر کلاسیک تاریخ اقتصادی و نظریه اجتماعی «دگرگونی بزرگ»، کارل پولانی تحولات اقتصادی و اجتماعی ناشی از «دگرگونی بزرگ» انقلاب صنعتی را تحلیل می‌کند.

در اثر کلاسیک تاریخ اقتصادی و نظریه اجتماعی «دگرگونی بزرگ»، کارل پولانی تحولات اقتصادی و اجتماعی ناشی از «دگرگونی بزرگ» انقلاب صنعتی را تحلیل می‌کند. تجزیه و تحلیل او نه تنها نواقص موجود در بازار خود تنظیم‌کننده را توضیح می‌دهد، بلکه پیامدهای وخیم اجتماعی بازار سرمایه داری بدون نظارت را نشان می‌دهد. مطالب مقدماتی جدید پولانی، نشانگر اهمیت تجدیدنظر در تحلیل معنایی در دوره جهانی‌سازی و تجارت آزاد است. پولانی اعتقاد دارد که اقتصاد بازار مدرن و دولت مدرن را نه به صورت عناصر گسسته، بلکه باید آنها را به صورت یک خلق انسانی واحد، که او آن را «جامعه بازار» می‌نامد، دانست. این کتاب را انتشارات شیرازه منتشر کرده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران