شماره امروز: ۵۴۷

| | |

عضو کمیته اپیدمیولوژی کووید ۱۹ وزارت بهداشت، با اشاره به مطالعات سرواپیدمیولوژی کرونا در مناطق مختلف کشور گفت:

عضو کمیته اپیدمیولوژی کووید ۱۹ وزارت بهداشت، با اشاره به مطالعات سرواپیدمیولوژی کرونا در مناطق مختلف کشور گفت: بر اساس یافته‌ها شاید حدود ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور از اول اپیدمی تاکنون آلودگی به این ویروس را تجربه کرده‌اند؛ البته تاکید می‌شود که تست‌های سرولوژی خطاهایی دارند، اما این یافته تا حدودی مشابه برخی مطالعات سایر نقاط دنیاست. احسان مصطفوی، رییس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید و بازپدید انستیتوپاستور ایران، به مطالعه انجام شده در شهر تهران و نمونه‌گیری از کارمندان اداره‌های مختلف اشاره کرد و افزود: حدود ۲۰ درصد افراد سِرو مثبت کرونا بودند. این مطالعه در افرادی که برای آزمایش تشخیص طبی به آزمایشگاه‌ها مراجعه کرده بودند، حدود ۱۲ درصد موارد مثبت را نشان داده و یک نمونه نیز از جمعیت عمومی ساکنین تهران در حدود یک ماه گذشته انجام شد که حدود هشت درصد مثبت بودند. بنابراین باید بپذیریم که در شهر تهران شاید به میزان حدود ۱۰ درصد آلودگی اتفاق افتاده باشد. مصطفوی افزود: البته شدت آلودگی از یک استان به استان دیگر متفاوت است. بر اساس این یافته‌ها شاید حدود ۱۵ میلیون نفر جمعیت کشور از اول اپیدمی تاکنون آلودگی را تجربه کرده‌اند. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران