شماره امروز: ۵۴۷

| | |

رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درباره سناریوهای سازمان پژوهش برای ارایه محتوای درسی در سال تحصیلی آتی گفت:

رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی درباره سناریوهای سازمان پژوهش برای ارایه محتوای درسی در سال تحصیلی آتی گفت: برای سال تحصیلی آینده روی دو سناریوی مشخص فکر می‌کنیم. یک حالت این است که مدارس به شکل ترکیبی از حضوری و غیرحضوری تشکیل و اداره شود. بخشی از زمان آموزش حضوری باشد و بخشی را مجبور شوند یه صورت مجازی ارایه دهند. در این رویکرد ترکیبی در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در دفتر تالیف آموزش‌های عمومی و متوسطه نظری الگویی باید آماده شود و تجربیات قبلی هم وجود دارد.  حسن ملکی افزود: حالت دوم این است اصلا دانش‌آموزان اجازه نداشته باشند به مدرسه بروند که رویکرد آموزش مجازی است و الگوی دیگری باید طراحی شود. روی هر دو الگو کار می‌کنیم و کارشناسان ذی‌ربط را به همکاری دعوت می‌کنیم. بسته آموزشی مناسب را در هر دو حالت تولید خواهیم کرد و با کاری که در شبکه شاد انجام می‌شود باید همسویی و هماهنگی لازم شکل بگیرد. او همچنین درباره آسیب‌های اجتماعی و راهکارهای پیشگیری از آن در محتوای درسی گفت: مساله آسیب‌های اجتماعی از جهت نوع و نحوه بروز و ظهور در جامعه پیچیدگی‌های خاصی دارد، معتقدیم نیازمند مطالعات بیشتری هستیم. در گام‌ها و برنامه‌های جدید سازمان باید پژوهش در عرصه آسیب‌های اجتماعی به ویژه آسیب‌های نوپدید و نوین انجام شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران