شماره امروز: ۵۴۷

| | |

محمدمهدی طباطبایی‌نژاد معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، درباره سرانجام مساله‌ای که بین خانه سینما و شورای صنفی نمایش رخ داده بود، گفت:

محمدمهدی طباطبایی‌نژاد معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، درباره سرانجام مساله‌ای که بین خانه سینما و شورای صنفی نمایش رخ داده بود، گفت: هیچ مشکلی بین ما و خانه سینما وجود ندارد. دوستان ما در خانه سینما نیز می‌دانند که رفتار غیرقانونی از سازمان سر نزده است. اما ما برای همراهی هرچه بیشتر پیشنهاد دادیم که حاضریم هر زمان که گفتند، انتخابات شورای صنفی نمایش را تجدید کنیم. او افزود: در صورتی که دوستان ما نکته یا اعتراضی به انتخابات شورای صنفی داشته باشند، هر زمان که گفتند، آن را تجدید می‌کنیم. از نظر ما هیچ مانعی برای تجدید انتخابات وجود ندارد و آن چیزی که مهم است این بوده که یک شورای حرفه‌ای با اطمینان خاطر همه ذی‌نفعانش کارش را انجام دهد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران