شماره امروز: ۵۴۷

| | |

خرداد سال 1346 مجلس شورای ملی و سپس مجلس سنا، لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی را به تصویب رساندند.

خرداد سال 1346 مجلس شورای ملی و سپس مجلس سنا، لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی را به تصویب رساندند. این مصوبه در کمیسیون دارایی مجلسین نیز تصویب شد.  به موجب ماده واحده قانونِ نحوه خرید ماشین‌آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور، موافقتنامه ‌مربوط به نحوه خرید و تولید تراکتور در ایران را که در تاریخ 8 اوت 1966 (مرداد 1345) بین نمایندگان دولت شاهنشاهی ایران و دولت‌ جمهوری سوسیالیستی رومانی امضاء شده، تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود که مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد. تصمیم فوق که به استناد مفاد ‌قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور (‌مصوب 1345.3.24) در جلسه روز دوشنبه اول‌خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده و در تاریخ روز شنبه بیستم خرداد یک‌هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا قرار گرفته است صحیح و قابل اجرا است.  بر اساس این قانون با توجه به توسعه روز افزون همکاری‌های اقتصادی و فنی میان دو کشور به منظور اجرای طرح ساخت تراکتور در ایران بر اساس ‌مدل و نقشه و اطلاعات و مدارک فنی مربوط به تراکتورهای رومانی که در چند مرحله اجرا خواهد شد دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری‌سوسیالیستی رومانی نسبت به تحویل تعداد 15 هزار تراکتور چرخ‌دار به ایران در مدت 5 سال از اوت 1966 تا ژوئن 1971 به تعداد تقریباً مساوی در هر سال توافق کردند. تراکتورها در‌ابتدای امر و قبل از ایجاد خط مونتاژ تراکتور در ایران به صورت کامل و سوار شده تحویل خواهند شد. از موقع ایجاد خط مونتاژ در ایران بقیه‌تراکتورهای تحویل نشده به صورت قطعات منفصله و بدون اجزایی از آن که در ایران ساخته می‌شود با توجه به تعلیمات و نظرات خریدار تحویل‌خواهد شد. همچنین تحویل 10000 عدد گاوآهن از نوع پی‌پی 3 - 30‌ام به صورت کامل از رومانی به ایران در مدت 5 سال از اوت 1966 تا ژوئن1971. برای تضمین کار و نگهداری صحیح تراکتورهای تحویل شده موسسه سازنده تراکتور در رومانی کمک‌های فنی لازم را با اعزام متخصصین خود به‌ایران و با تعلیم کارشناسان و کارگران ایران در رومانی انجام خواهد داد. فروشنده بنابه درخواست خریدار همه گونه لوازم یدکی مورد نیاز برای ادامه کار صحیح تمام تراکتورهای فروخته شده - مونتاژ‌شده و یا ساخته شده تحت شرایط این قرارداد را در اختیار وی قرار خواهد داد. ایجاد خط کامل مونتاژ تراکتور در ایران برای مونتاژ 5000 تراکتور در سال که کار خود را قبل از پایان سال 1968 شروع نماید. بدین منظور طرف‌رومانی تمام نقشه‌های کلی و فنی برای ساختمان‌ها (‌که باید تا سپتامبر 1967 تحویل ایران شود) و مدارک فنی - ابزار و لوازم و وسایل لازم و همه گونه‌همکاری فنی را در اختیار طرف ایرانی قرار خواهد داد. خط مونتاژ تراکتور به نحوی ساخته می‌شود که بعداً به صورت جزیی از کارخانه تراکتورسازی‌مورد استفاده قرار گیرد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران