شماره امروز: ۵۴۷

| | |

حسین کیانی همزمان با آغاز به کار مجلس جدید با نگارش نوشتاری خطاب به مسوولان هشدار داده که در برخورد با دیو نادیدنی کرونا که کسی را یارای هماوردی با آن نیست،

حسین کیانی همزمان با آغاز به کار مجلس جدید با نگارش نوشتاری خطاب به مسوولان هشدار داده که در برخورد با دیو نادیدنی کرونا که کسی را یارای هماوردی با آن نیست، بهترین مشاوران و همدلانِ آنها همان هنرمندانی هستند که همچنان تئاتر را راهی مطمئن برای تلطیف شرایط سخت و تغییر شرایط دشوار می‌دانند. این نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر، در بخشی از یادداشتش با تاکید بر اینکه نمایندگان باید برای برون‌‌رفت از وضعیت بحرانی فرهنگی موجود به دنبال ایجاد قوانین و سازوکارهای پیش برنده هنرهای نمایشی و ترمیم روندهای ناکارآمد باشند، نوشته است: درغیر این صورت، این در همچنان بر مدارِ همان پاشنه آشیل خواهد چرخید و چشم اسفندیارِ تئاتر ما همچنان آسیب‌پذیر خواهد بود چنان که بوده و هست. هرچند روئینه‌تنی درمیان هنرمندان نمایش ما امری ذاتی است اما دیگر رو به پایان است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران