شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اقتصاد سیاسی تطبیقی که اساسا یک متن درسی است، از چند ویژگی متمایز برخوردار است: 1- کتاب متنی تقریبا روان و قابل فهم دارد

اقتصاد سیاسی تطبیقی که اساسا یک متن درسی است، از چند ویژگی متمایز برخوردار است: 1- کتاب متنی تقریبا روان و قابل فهم دارد و همین ویژگی خواندن آن را هم برای دانشجویان اقتصاد و همه علوم سیاسی آسان می‌کند. 2- نظریات حدود 25 اقتصاددان سیاسی را از توماس هابز گرفته تا جان رالز به صورت مختصر ارایه و بحث می‌کند. 3- با تقسیم‌بندی چهارگانه مکاتب اقتصاد سیاسی، هم نظریات اقتصاددانان سیاسی را به صورت منسجم ارایه می‌نماید و هم امکان مقایسه آنها را فراهم می‌سازد. 4- با اختصاص برخی از فصول کتاب به اصلی‌ترین موضوعات اقتصاد سیاسی در دوره معاصر، طیف گسترده‌ای از مباحث، از اقتصاد سیاسی تورم و بیکاری گرفته تا اقتصاد سیاسی مسائل توسعه را مطرح و به شکل تطبیقی پاسخ می‌دهد. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران