شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کتاب حق به شهر؛ ریشه‌های شهری بحران‌های مالی، نوشته اندی مری فیلد و دیوید هاروی است که خسرو کلانتری آن را به فارسی ترجمه کرده است.

کتاب حق به شهر؛ ریشه‌های شهری بحران‌های مالی، نوشته اندی مری فیلد و دیوید هاروی است که خسرو کلانتری آن را به فارسی ترجمه کرده است. ملاحظات اقتصادی از مهم‌ترین عوامل در طرح و توسعه شهری است. اینکه یک ناحیه مسکونی شهر تخلیه و بافت سنتی آن ویران شود، اجتماع ساکنان آن متلاشی شود و شهروندان به حاشیه شهر رانده شوند تنها مسائلی جانبی خواهند بود، اگر تاسیسات جایگزین باعث افزایش قیمت زمین یا سودآوری بیشتری برای سرمایه باشد. ساخت و توسعه شهری همچنین تابع ملاحظات سیاسی حکومتها است. در این کتاب به مسائل اقتصاد شهری، منافع افراد و حاکیت‌ها در شهر، سلطه طبقه‌های خاص در شهر، ارتباطات مردم و ارتباطات شهری و منافع اقتصادی آن و... در این کتاب مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران