شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بهار سال 1335 قانون متمم قانون نظام وظیفه عمومی و روش جدید سربازگیری به تصویب نمایندگان مجلس هجدهم شورای ملی رسید.

بهار سال 1335 قانون متمم قانون نظام وظیفه عمومی و روش جدید سربازگیری به تصویب نمایندگان مجلس هجدهم شورای ملی رسید. طبق این مصوبه در وزارت کشور کمیسیونی به نام کمیسیون دایمی سربازگیری کشور مرکب از یک نماینده از وزارت کشور و یک افسر از اداره نظام وظیفه‌عمومی و یک نفر نماینده از اداره کل آمار و ثبت احوال تشکیل می‌شود.  همچنین در مرکز هر فرمانداری کمیسیونی به نام کمیسیون سربازگیری شهرستان مرکب از فرماندار و رییس آمار و ثبت احوال شهرستان و یک افسر از‌نظام وظیفه عمومی تشکیل خواهد شد.  در مرکز هر بخشداری یا برزن شعبه‌ای به نام شعبه سربازگیری بخش یا برزن راه‌اندازی می‌شود و در مرکز هر دهستان یا برای هر محله نمایندگی سربازگیری دهستان یا محله ایجاد خواهد شد.  ‌همچنین رسیدگی به وضع مشمولین در دهستان‌ها به وسیله نمایندگی سربازگیری دهستان و با حضور کدخدا و یک نفر معتمد محل و در‌شهرستان‌ها به وسیله شعبه سربازگیری برزن‌ها و با حضور دو نفر نماینده انجمن شهر یا معتمد محلی به عمل خواهد آمد. معاینه مشمولین در شهرها و قراء و قصبات به وسیله پزشکان غیر نظامی انجام و در صورت نبودن پزشکان غیر نظامی از پزشکان‌نظامی استفاده خواهد شد. ‌نکته جالب در این مصوبه اینکه در صورتی که پس از تعیین سهمیه هر دهستان و برزن تعداد مشمولین بلامانع زائد بر احتیاجات باشد تعداد مورد احتیاج از بین آنان در‌حضور کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده (1) با قید قرعه انتخاب و به محل تجمع اعزام می‌گردند و برای بقیه افراد همچنین برای کسانی که مانع قانونی‌جهت انجام خدمت وظیفه دارند برگ معافیت از انجام خدمت زیر پرچم بر حسب مورد داده می‌شود. همچنین، مشمولین غایب که دارای عذر موجه نباشند پس از اتمام خدمت زیر پرچم از سه ماه تا دو سال به حبس محکوم خواهند شد و رسیدگی به‌اتهام آنان در نزدیک‌ترین دادگاه عمومی محل خارج از نوبت به عمل خواهد آمد. اشخاصی هم که به نحوی از انحا مامور اجرای این قانون هستند چنانچه وظایف مربوطه را انجام ندهند به دادگاه‌های مربوطه تسلیم و به‌حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد. قوانینی که با این قانون مغایرت داشتند نیز از آن تاریخ تصویب این قانون ملغی شدند. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران