شماره امروز: ۵۴۷

| | |

بخش اول کتاب «جنبش برای اقتصاد مشارکتی و اقتصاد و منفعت عمومی» نوشته مایکل آلبرت و ویم دیرکسس به کلیت موضوع مورد بحث،

بخش اول کتاب «جنبش برای اقتصاد مشارکتی و اقتصاد و منفعت عمومی» نوشته مایکل آلبرت و ویم دیرکسس به کلیت موضوع مورد بحث، مهم‌ترین چالش‌ها و محدودیت‌های مفهومی و عملیاتی اقتصاد مشارکتی می‌پردازد. این بخش با اشاره به برخی از پژوهش‌های انسان‌شناسی، باستان‌شناسی و عصب‌شناسی تلاش دارد به برخی باورهای کاذب در مورد سرشت انسان پاسخ داده و توضیح دهد مقولاتی مانند مالکیت خصوصی، خشونت، رقابت و مشارکت انسان‌ها برای تولید و تخصیص منابع ریشه در ذات و سرشت انسان به عنوان یک موضوع عام و جهان شمول ندارند بلکه محصول نظام‌های اقتصادی اجتماعی بشر و زاییده تکامل اجتماعی انسان در هر مرحله از تاریخ هستند.  جنبش برای اقتصاد مشارکتی و اقتصاد و منفعت عمومی، نوشته مایکل آلبرت و ویم دیرکسس را نشر اختران با ترجمه بابک پاکزاد در ۱۱۲ صفحه و به قیمت ۱۵هزار تومان به بازار کتاب ارایه کرده است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران