شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کتاب «اقتصاد رسانه» نوشته استوارت کانینگهام،‌تری فلو و آدام سویفت با ترجمه داتیس خواجه‌ئیان، سیاوش صلواتیان و کامیار نیستانی، از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است.

کتاب «اقتصاد رسانه» نوشته استوارت کانینگهام،‌تری فلو و آدام سویفت با ترجمه داتیس خواجه‌ئیان، سیاوش صلواتیان و کامیار نیستانی، از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است. 

کتاب «اقتصاد رسانه» به باور مترجمان آن، اثری برجسته در رشته مدیریت رسانه و حوزه‌های وابسته است که به شکلی سازنده، دیدگاه مکاتب و جریان‌های فکری به اقتصاد رسانه را بیان می‌کند.  بنیان این کتاب بر چهار رویکرد اقتصاد جریان اصلی، اقتصاد سیاسی انتقادی، اقتصاد نهادی و اقتصاد تکاملی بنا نهاده شده است. به استناد این اثر، کتاب بینشی برای خواننده فراهم می‌آورد که از طریق آن بتواند منطق اقتصادی رویدادها و تصمیمات مختلف در صنعت رسانه را درک کند.

 این کتاب در ۲۸۶ صفحه و با قیمت ۲۷ هزار تومان از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وارد بازار نشر شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران