شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کتاب اقتصاد پتروشیمی؛ انتخاب تکنولوژی در دنیای احاطه شده از کربن، اثر دانکن با ترجمه مهدی سیف‌اللهی و اشکان فروتن و حمایت شرکت پتروشیمی جم توسط انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شد.

کتاب اقتصاد پتروشیمی؛ انتخاب تکنولوژی در دنیای احاطه شده از کربن، اثر دانکن با ترجمه مهدی سیف‌اللهی و اشکان فروتن و حمایت شرکت پتروشیمی جم توسط انتشارات جهاد دانشگاهی منتشر شد. این کتاب که در 14 فصل به بررسی صنعت پتروشیمی در جهان پرداخته است با مرور بر زنجیره ارزش تولید محصولات پتروشیمی به تحلیل مسائل تولید و فروش این محصولات در دنیا می‌پردازد. همچنین روش تولید الفین‌ها و استفاده از تکنولوژی‌های تولید در حالت‌های مختلف مورد نقد و بررسی فنی قرار گرفته است. پیش از این کتاب‌ راهنمای پلی‌اتیلن 1و 2، کاربرد عملی تکنیک کروماتوگرافی گاز در صنایع پتروشیمی و کتاب بررسی تاثیر افزودنی‌ها بر تشکیل کک، توسط متخصصان پتروشیمی جم به زیور طبع آراسته شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران