شماره امروز: ۵۴۷

| | |

میرجلال الدین کزازی شاهنامه‌پژوه و استاد دانشگاه عنوان کرد که بی‌کنشی با مرگ برابر است و در این گیتی گریزی از تکاپو نیست.

میرجلال الدین کزازی شاهنامه‌پژوه و استاد دانشگاه عنوان کرد که بی‌کنشی با مرگ برابر است و در این گیتی گریزی از تکاپو نیست. کزازی پنجشنبه شب، هجدهم اردیبهشت‌ماه مهمان نت‌گپ‌های یونسکویی در صفحه اینستاگرام کمیسیون ملی یونسکو در ایران با اجرای عبدالمهدی مستکین بود. او گفت: آدمی در شاهنامه کنشگر است زیرا بی‌کنشی با مرگ برابر است. هرکس در گیتی است به ناچار باید در تب‌وتاب و تکاپو باشد زیرا در جهانی ناساز زندگی می‌کند پس باید گریزان از زیان باشد. ناسازی نشانه آن نیست که آدمیان همواره باید در ستیز باشند بلکه فرجام این فرآیند همدلی و همسازی است. انسانی داد کار را درجهان ناساز به شایستگی می‌دهد که بتواند به آرامش برسد، آرامش دستاورد آشتی است کسی که هم با جهان و هم با خود به آشتی رسیده، در آرامش است. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران