شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تیران و کرون به شهر درهای سنگی شهرت دارد. محدوده وسیعی از این شهر را کوچه باغ‌های سر سبزی تشکیل داده‌اند که در دل خود آثار تاریخی منحصر بفردی را جای داده‌اند.

تیران و کرون به شهر درهای سنگی شهرت دارد. محدوده وسیعی از این شهر را کوچه باغ‌های سر سبزی تشکیل داده‌اند که در دل خود آثار تاریخی منحصر بفردی را جای داده‌اند. درهای سنگی دو هزار ساله و بزرگ و کوچکی که وظیفه حفاظت از ورودی این باغ‌ها را بر عهده داشته‌اند اکنون به ثبت ملی رسیده‌اند و یکی از جاذبه‌های این منطقه به شمار می‌آیند. در حال حاضر تعداد 700 درب سنگی از تعداد بسیار زیاد آنها در گذشته بر جای مانده است. تیران و کرون یکی از شهرستان‌های غربی استان اصفهان است. مسعودمیرزا پسر ارشد ناصرالدین شاه، در همین حوالی قلعه‌ای داشته است که وقتی به منظور شکار به این منطقه می‌آمده در آن قلعه به استراحت بپردازد. قلعه مسعودمیرزا نیز هم اکنون در این منطقه قابل مشاهده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران