شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کتاب «روابط اقتصادی ایران و روسیه از آغاز تا سقوط قاجاریه»از سوی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه منتشر شد.

کتاب «روابط اقتصادی ایران و روسیه از آغاز تا سقوط قاجاریه»از سوی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه منتشر شد. این کتاب به قلم محمدعلی کاظم بیکی استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران از سوی مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در ۴۰۴ صفحه منتشر شد. کتاب در سه بخش در قالب بیست و پنج فصل به مناسبات اقتصادی ایران و روسیه تزاری در سده‌های ۱4-۱0 هـ . ق/ 20-15 م می‌پردازد. وجه اخیر، بر خلاف ابعاد سیاسی و نظامی روابط این دو کشور همسایه، کمتر مورد کنجکاوی پژوهشگران قرار گرفته است. اگر چه این روابط با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی، با بازرگانی دو جانبه آغاز شد، از نیمه دوم سده نوزدهم از تجارت فراتر رفت و وجوه جدیدی یافت. بررسی این فرایند در بستر مناسبات دو جانبه که سیال بود و نیز با توجه به تحولات و رقابت‌های سیاسی و اقتصادی در اروپا و آسیا موضوع کتاب مورد بحث است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران