شماره امروز: ۵۴۷

| | |

لیلی‌گلستان که در ایام قرنطینه خانگی مسابقه نقاشی برای کودکان زیر ۱۰ سال برگزار کرده است با ابراز نارضایتی از بخشی از آثار ارسال شده که توسط والدین انجام شده بود، گفت:

لیلی‌گلستان که در ایام قرنطینه خانگی مسابقه نقاشی برای کودکان زیر ۱۰ سال برگزار کرده است با ابراز نارضایتی از بخشی از آثار ارسال شده که توسط والدین انجام شده بود، گفت: بسیار متاسفم که حدود ۴۰ درصد از آثار ارسال شده یا توسط والدین کشیده شده بود و یا به کودکانشان کمک کرده بودند و این کاملا در آثار نمایان بود. مدیر گالری «گلستان» اظهار کرد: بنابراین ما همه این آثار را از دور رقابتی خارج کردیم و به داوران نیز اعلام شده است که آثار را با دقت رصد کنند تا اگر موردی جامانده بود، حتما از این رقابت خارج شود. متاسفم که برخی از والدین با این کارشان در مرحله اول تقلب کردن را به فرزندانشان آموزش می‌دهند و در مرحله دوم شانس رقابت را از کودک خود گرفتند. او درباره آثار کودکان گفت: من سال‌هاست که با کودکان در ارتباط نیستم و برایم این حجم از تخیل بسیار جالب بود. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران