شماره امروز: ۵۴۷

| | |

آیین‌نامه جرایم مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون، اواخر فروردین 1335 و در اواخر دوره هجدهم مجلس شورای ملی به تصویب رسید. در موارد زیر جریمه معادل یک برابر مالیات پرداخت نشده خواهد بود:

آیین‌نامه جرایم مالیاتی موضوع ماده ۱۷ قانون، اواخر فروردین 1335 و در اواخر دوره هجدهم مجلس شورای ملی به تصویب رسید.  در موارد زیر جریمه معادل یک برابر مالیات پرداخت نشده خواهد بود: 

بر اساس این آیین‌نامه مودیانی که به موجب قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه یا ترازنامه مالیاتی خود را به موجب قانون باید تنظیم و تسلیم می‌کردند، از‌ تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری کرده و مالیات متعلقه را پرداخت نکرده باشند، باید یک برابر مالیات را به عنوان جریمه پرداخت کنند همچنین، کسانی که به موجب قانون ملزم به نگهداری و تنظیم دفتر هستند و از نگهداری دفتر و تکمیل و تنظیم آن خودداری کرده باشند، باید یک برابر مبلغ مالیات، جریمه بپردازند.  ازسوی دیگر، در صورتی که شرکتهای خارجی صورتحساب جداگانه مقرر در تبصره 12 ماده هشت قانون را به وسیله دفاتر مرتب نگهداری نکرده باشند نیز مشمول این جریمه خواهند شد. البته در صورتی که مودیان مالیاتی اظهارنامه یا ترازنامه یا صورتحساب ناقص یا خلاف واقع تسلیم کرده‌ اما مالیات متعلقه را پرداخت‌ نکرده باشند، باید نصف مبلغ مالیات را به عنوان جریمه به دولت بدهند. هر گاه مودیانی که طبق قانون موظفند مالیات دیگران را کسر و بپردازند و نیز مدیران شرکتهای سهامی در مورد کسر مالیات سود سهام در‌موعد مقرر از تسلیم صورتهای لازم و پرداخت مالیات خودداری کنند، باز هم طبق این قانون، باید نصف مبلغ مالیات را جریمه پرداخت کنند. چنانچه بازرگانان و شرکتهایی که به حساب دیگران معاملاتی انجام می‌دهند مالیات را در موعد مقرر پرداخت نکرده باشند هم باید نصف مبلغ مالیات جریمه را پرداخت کنند. قانون پرداخت جریمه و آیین‌نامه آن را در شرایطی به تصویب رسید که بسیاری، از پرداخت مالیات که مبلغ بالایی هم نبود خودداری می‌کردند. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران