شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اگر می‌خواهید درباره دلایل اقتصادی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بخوانید، «ریشه‌های اقتصادی فروپاشی اتحاد شوروی: زمینه‌های اقتصادی «تفکر جدید» گورباچف» را خریداری کنید.

اگر می‌خواهید درباره دلایل اقتصادی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بخوانید، «ریشه‌های اقتصادی فروپاشی اتحاد شوروی: زمینه‌های اقتصادی «تفکر جدید» گورباچف» را خریداری کنید.   نویسنده این کتاب 242 صفحه‌ای الهه کولایی است. این کتاب در چهار فصل تنظیم شده است. فصل اول، به‌بررسی فشرده تاریخ سیاست خارجی این کشور اختصاص داده شده است. در فصل دوم، ویژگی‌های «تفکر جدید» گورباچف مطرح خواهد شد، تا این پدیده مورد شناسایی کامل قرار گیرد. در فصل سوم، تحولات اقتصادی در اتحاد شوروی به‌طور اجمالی بررسی می‌شود. تأکید اصلی در این بخش، بر مراحل اصلی و تعیین‌کننده تاریخ تحولات اقتصادی اتحاد شوروی و شکل‌گیری نظام اقتصاد استالینی در این کشور است. در فصل چهارم، ارتباط میان دو متغیر یادشده یعنی «اصلاحات اقتصادی» و «تنش‌زدایی» مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اینکه آیا بحران اقتصادی اتحاد روسیه دهه ۱۹۸۰ در شکل‌گیری «تفکر جدید» گورباچف نقش موثری داشت یا خیر؟ در آخرین بخش با نتیجه‌گیری از مباحث ارایه‌شده این بررسی را به‌پایان می‌بریم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران