شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سرمایه‌داری از پایان دوره فئودالیسم در دنیای غرب نظام غالب بوده است. به تدریج این نظام از انگلیس به سراسر اروپا گسترش یافت و مرزهای سیاسی و فرهنگی را در نوردید.

سرمایه‌داری از پایان دوره فئودالیسم در دنیای غرب نظام غالب بوده است. به تدریج این نظام از انگلیس به سراسر اروپا گسترش یافت و مرزهای سیاسی و فرهنگی را در نوردید. منتقدان نظام سرمایه‌داری بر این باورند که در قرن بیستم قانون سرمایه‌داری پا به مرحله جدیدی گذاشته و به نظام سرمایه‌داری انحصاری بدل شده است.

 تلاش کتاب مواجهه با نظام سرمایه‌داری بر این است تا با نگاهی اجمالی به توصیف فلسفه این نظام و ویژگی‌های آن، به تأثیرات و پیامدهای نظام سرمایه‌داری به عنوان پیش‌نیاز تئوری و عمل علوم اقتصاد مدیریت و بازاریابی بپردازد. نویسنده این کتاب فیلیپ کاتلر و مترجم آن به فارسی بهرام خیری است. 

در این کتاب می‌خوانیم که سرمایه‌داری بر اساس ۳ مفهوم اساسی یک نظام حقوق اساسی را در نظر می‌گیرد: اموال، قرارداد و قوانین حقوقی مردم در اموال خصوصی شان حق مالکیت دارند. مردم برای استفاده از کالاها، خدمات و اموال با افراد دیگر وارد معامله شوند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران