شماره امروز: ۵۴۷

| | |

سینماها باید بازگشایی شوند اما طی ضوابط بهداشتی؛ ضوابطی که البته گویا چندان مورد تایید سینماداران نیست.

سینماها باید بازگشایی شوند اما طی ضوابط بهداشتی؛ ضوابطی که البته گویا چندان مورد تایید سینماداران نیست. رییس انجمن سینماداران عنوان کرد که فهرست منتشر شده با عنوان ضوابط پانزده‌گانه بازگشایی سینماها بدون دریافت نظر سینماداران تدوین شده و مورد تایید ما نیست. محمد قاصداشرفی درباره پیش‌نویس ضوابط پانزده‌گانه منتشر شده از سوی سازمان سینمایی به منظور بازگشایی سینماها در شرایط شیوع کرونا گفت: این ضوابط پانزده‌گانه مورد تایید ما نیست و جلسه مربوط به تعیین شرایط بازگشایی سینماها و ارایه این پروتکل، بدون حضور نماینده‌ای از سینماداران تشکیل شده است. یعنی خودشان نشسته‌اند و بدون اینکه قضیه را کارشناسی کنند این بندها را پیشنهاد داده‌اند. او به ایسنا گفت: هیچ نماینده‌ای از سینماداران در آن جلسه حضور نداشته و گله من این است که چرا نظری از صنف ما پرسیده نشده است. من نمی‌دانم در راس این کار چه کسانی قرار دارند که بدون توجه به منافع و مصالح سینما این تصمیم را گرفته‌اند. کسانی که حتی یک درصد از سینما هم اطلاع ندارند، چنین بندهایی را پیشنهاد کرده‌اند. هر موقع با سینماداران جلسه بگذارند و نماینده ما در آن جلسات حضور داشته باشند، آنگاه است که ما بندهای پیشنهادی را مورد توافق قرار می‌دهیم. اینکه هرکسی برای خود پروتکلی ارایه بدهد، مورد تایید ما نیست. این افراد گویا فقط به کلیات توجه کرده‌اند و شرایط سینما را در نظر نگرفته‌اند. قاصداشرفی توضیح داد: خیلی از موارد ضوابط پانزده‌گانه فعلی منطقی نیست. برای مثال در یکی از این موارد آمده است که سینماها باید دو ردیف خالی بگذارند و تنها چهل درصد از سینما مورد استفاده قرار بگیرد. در حالی که پیشنهاد ما این است که یک ردیف در میان مورد استفاده قرار بگیرد. ضمن اینکه قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای ضدعفونی کردن سالن‌ها وجود دارد که از نظر اصولی مورد قبول نبوده و هزینه سینما، اصلا جوابگوی این موارد نیست. 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران