شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کتاب «قدرت فقر» اول، رابطه اسپینوزا – مارکس، با شرح قرابت‌های تعریف «مفهوم مشترک» در اسپینوزا و تعریف «ارزش» نزد مارکس را شرح می‌دهد،

کتاب «قدرت فقر» اول، رابطه اسپینوزا – مارکس، با شرح قرابت‌های تعریف «مفهوم مشترک» در اسپینوزا و تعریف «ارزش» نزد مارکس را شرح می‌دهد، سپس قرائت خلاقانه مارکس از اسپینوزا و وفاداری‌اش را به او در دست ‌نوشته ١٨٤١ را برجسته می‌کند و در نهایت، مضمون قدرت برسازنده فقر، را از مجرای مقایسه دقیق ‌نوشته‌های اسپینوزا و مارکس، به علاوه متأخرترین تفاسیر‌شان، بیرون کشیده و شرح ‌و بسط می‌دهد. به عبارت دیگر این کتاب تلاش دارد از «اخلاق» اسپینوزا به سوی اخلاقی درباره ما، درباره فهم و عمل ما، حرکت کند. قدرت فقر نوشته مارگریتا پاسکوچی که فواد حبیبی و امین کریمی آن را به فارسی ترجمه کرده‌اند درواقع بخشی از مجموعه کتاب‌هایی است که این دو مترجم در پروژه‌ای که «مواجهه با ماکیاولی و اسپینوزا» نام گرفته، ترجمه می‌کنند. نشر ققنوس این کتاب را منتشر کرده است. نویسنده در دیباچه‌ای با نام «عمل سیاسی عشق» که آن را برای ترجمه فارسی کتاب نوشته، می‌پرسد اسپینوزا در ایران. گفتمانی که، با عزیمت از اسپینوزا و قرائت مارکس از وی، خط سیری را به سوی فهم فقر به منزله قدرت برسازنده ترسیم می‌کند به خواننده ایرانی چه می‌تواند بگوید؟ 

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران