شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کتاب مبانی فلسفی و روش‌شناسی اقتصاد با هدف ارایه آخرین دستاوردها در زمینه فلسفه اقتصاد و فلسفه اقتصاد اسلامی توسط محمد جواد توکلی به سفارش پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نوشته شده است.

کتاب مبانی فلسفی و روش‌شناسی اقتصاد با هدف ارایه آخرین دستاوردها در زمینه فلسفه اقتصاد و فلسفه اقتصاد اسلامی توسط محمد جواد توکلی به سفارش پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نوشته شده است. در نگارش این کتاب تلاش شده تا مباحث نوین فلسفه اقتصاد با بیانی شیوا و روان برای دانشجویان، اساتید و محققان اقتصاد و اقتصاد اسلامی تبیین شود. یکی از ویژگی‌های این اثر توجه هم‌زمان به مباحث فلسفه اقتصاد و فلسفه اقتصاد اسلامی است. در این بررسی رویکردی تطبیقی در مقایسه مباحث فلسفه اقتصاد متعارف و فلسفه اقتصاد اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. در این اثر، به‌طور مجزا مبانی معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و ارزش‌شناسی اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این مباحث روش‌شناسی اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. فلسفه اقتصاد عهده‌دار تجزیه و تحلیل فلسفی و تاریخی روند نظریه‌پردازی در دانش اقتصاد است. نتیجه این بررسی انتقادی درجه دوم، افزایش آگاهی اقتصاددانان نسبت به چگونگی تدوین نظریات معتبر اقتصادی است. در این کتاب مبانی فلسفی اقتصاد به مثابه دیدگاه‌های پایه‌ای و بنیادین اقتصاددانان نسبت به معرفت، هستی و ارزش، به ترتیب، در قالب مبانی «معرفت‌شناختی»، «هستی‌شناختی» و «ارزش‌شناختی» اقتصاد ارایه شده است. اساتید و محققان اقتصاد و اقتصاد اسلامی می‌توانند با مطالعه این کتاب با دستاوردهای جدید در حوزه مطالعات فلسفه اقتصاد آشنا شوند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران