شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«ستارخان» و «باقرخان» سرداران آذربایجان، تبریز را به قصد تهران ترک کردند. آنان در مسیر حرکت مورد تجلیل مشروطه‌خواهان قرار گرفتند. علامه قزوینی می‌گوید:

«ستارخان» و «باقرخان» سرداران آذربایجان، تبریز را به قصد تهران ترک کردند. آنان در مسیر حرکت مورد تجلیل مشروطه‌خواهان قرار گرفتند. علامه قزوینی می‌گوید: «اگر روز ۱۷جمادی‌الآخر ستارخان بیرق‌های سفید را پایین نمی‌آورد، مشروطه تا مدت نامعلوم رخت از ایران بیرون می‌برد زیرا آن روز در تمام نقاط ایران جز تبریز، استبداد حکمروا بود.» ستارخان و باقرخان دو چهره مردمی و آزادی‌خواه در تبریز بودند، اینان با ایستادگی و مقاومت در برابر نیروهای دولتی و ایجاد ارتباط با آزادیخواهان در شهرهای دیگر ایران و سرانجام با حمله به تهران و سقوط محمدعلی شاه، نهضت مشروطیت را احیا کردند. ستارخان و باقرخان دو مجاهد تربیت شده انجمن تبریز بودند که «ابتدا به عضویت در انجمن حقیقت که یکی از مراکز مشروطه‌خواهان تبریز بود درآمدند ‌سپس به انجمن ایالتی تبریز رفتند و آمادگی خود را برای خدمت به مشروطه اعلام کردند.» رحیم‌خان که یکی از خان‌های منطقه و از هواداران محمدعلی شاه بود با ستارخان درگیر شد و وی، رحیم‌خان را شکست داد. پس از آن محمدعلی شاه، شجاع‌الدوله (صمدخان) را مامور جنگ با ملیون تبریز کرد و وی با سپاه و تجهیزات به طرف تبریز حرکت کرد «برخی از اعضای آن (انجمن) از ترس جان و دارایی خود به کنسولگری‌های فرانسه و روسیه پناهنده شدند اما ستارخان مانند کوه در برابر نیروهای دولتی مقاومت کرد.» ستارخان با شجاعت همه بیرق‌های سفید که در برخی از محلات تبریز زده شده بود- که این علامت در امان بودن مال و جان به شمار می‌رفت- را سرنگون کرد و این حرکت هیجان و شور را در مردم ایجاد کرد پس دست به مقاومت زدند و سرانجام نیروهای دولتی را طی جنگ‌هایی بیرون کردند ازجمله جنگ‌ها؛ جنگ قرامک، جنگ الوار، جنگ خطیب و خیابان و جنگ حکم‌آباد بود که طی آن سلماس، مرند و خوی به تصرف نیروهای مجاهدین درآمد. انجمن تبریز با ملیون و آزادیخواهان سایر شهرستان‌ها ارتباط برقرار می‌کرد و از آنان خواستار شورش و مبارزه می‌شد که طی آن در شهرهای رشت، اصفهان، خراسان، شیراز و استرآباد قیام و شورش بر پا شد و اصفهان به تصرف نیروهای مجاهدین درآمد. از مهم‌ترین این قیام‌ها که سرنوشت‌ساز بود؛ قیام کمیته ستار در رشت بود که شهر را متصرف شدند. برای تصرف قزوین حمله کردند و موفق هم شدند. با فتح قزوین که از هر حیث دارای اهمیت بود، نفس محمدعلی شاه عملاً قطع شد.«در تاریخ 16یا 17ربیع‌الثانی و دست‌خط تلگرافی از طرف محمدعلی شاه مبنی بر اعطای مشروطیت و اعلان انتخابات و افتتاح مجلس شورای ملی بر کلیه ایالات و ولایات ایران صدور یافت.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران