شماره امروز: ۵۴۷

| | |

حمید هیراد خواننده پاپ که در چند روز گذشته خبر ابتلایش به بیماری سرطان در رسانه‌ها پیچیده بود، گفت:

حمید هیراد خواننده پاپ که در چند روز گذشته خبر ابتلایش به بیماری سرطان در رسانه‌ها پیچیده بود، گفت: «شوخیه مگه» از جایی آمد که هیچ ریایی در آن نبود و روی تخت بیمارستان آن را ساختم. آرزوی هر خواننده‌ای است که اثرش به دل مردم بنشیند. وقتی دیدم مردم قطعه «شوخیه مگه» را دوست داشتند، خیلی احساساتی شدم و ساعت‌ها برایش اشک ریختم. در همان زمان به من گفتند که سرطان خون دارم و فقط یک ماه دیگر زنده هستم. پس از آن و در مدتی حدود پنج یا شش ماه فهمیدم که چقدر زندگی فانی است.  او در پاسخ به این سوال که چرا همان موقع ماجرای بیماری‌ات را بیان نکردی؟ گفت: هرگز نخواستم مردم را ناراحت کنم و از بیماری‌ام سوءاستفاده کنم. خبر بیماری‌ام را دو سال است که از مردم و طرفدارانم پنهان نگه داشتم تا مبادا خاطرشان آزرده شود.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران