شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«اوایل دهه ۷۰ طرح ساخت فرهنگسرا در حریم برج طغرل با ضوابط میراث فرهنگی تهیه شد، بعدها آن طرح تغییر کرد و حتی شکل هماهنگ شده‌اش از نظر نما و سایر مسائل ضابطه‌ای خارج شد.

«اوایل دهه ۷۰ طرح ساخت فرهنگسرا در حریم برج طغرل با ضوابط میراث فرهنگی تهیه شد، بعدها آن طرح تغییر کرد و حتی شکل هماهنگ شده‌اش از نظر نما و سایر مسائل ضابطه‌ای خارج شد. حالا علاوه بر بحث کج بودن یا نبودن برج، نصب پست گاز و تاسیسات چسبیده به دیوار عرصه برج و در چندقدمی خود اثر از نظر امنیتی وضعیت برج را می‌تواند در حالت هشدار قرار دهد.» با وجود قول و قرارهایی که میراث فرهنگی برای بررسی، پایش و نحوه حفاظت از برج طغرل تا زمان رسیدن به پاسخی درست برای انحراف از محور این اثر تاریخی در طول یک ماه گذشته تا امروز مطرح کرده، اما هنوز هیچ اعلامِ دیگری از سوی این نهاد مسوول درباره آخرین اقدامات برای برج طغرل مطرح نشده‌ است. هر چند سید‌احمد محیط‌طباطبایی- رییس ایکوم ایران- در طول یک سال گذشته چندین بار نسبت به نصب پست گاز در عرصه برج طغرل هشدار داده است، اما این‌بار او علاوه بر تکرار هشدارش از وضعیت فرهنگسرای در حال ساخت در حریم این اثر تاریخی نیز معترض است. او با بیان اینکه در اوایل دهه ۷۰ طرحی به عنوان ساخت یک فرهنگسرا با ضوابطِ میراث فرهنگی تهیه شد تا با فاصله مشخص‌شده از برج طغرل اجرایی شود، به ایسنا می‌گوید: بعدها آن طرح کنار گذاشته شد و طرح تغییر کرد. آن حتی از شکل هماهنگ شده‌اش از نظر نما و سایر مسائل ضابطه‌ای خارج شد. از سوی دیگر در دوره‌ای در این محوطه آثار تاریخی به دست آمد و قرار شد محوطه با آن آثار به صورت سایت موزه باقی بماند. او تاکید می‌کند: به واسطه رخ دادن این شرایط در یک دوره به مدیریت وقت میراث فرهنگی تهران تذکر دادیم که فاصله طرح در حال اجرا باید ۴۰ متر از لبه دیوار فاصله داشته باشد که تذکر نیز رعایت نشد. متأسفانه چیزی که اکنون وجود دارد، خارج از بحث کج بودن یا نبودن برج، نصب پست گاز و تاسیسات چسبیده به دیوار عرصه‌ برج و در چند قدمی خود اثر است که از نظر امنیتی وضعیت برج را می‌تواند در حالت هشدار قرار دهد. رییس ایکوم ایران اضافه می‌کند: هر چند خوشبختانه هنوز هیچ اتفاقی رخ نداده است، اما اگر یک بار برای این پست گاز اتفاقی رخ دهد، همه دنبال چرایی آن می‌گردند. او با اشاره به مورد بحث بودن وضعیت سازه برج طغرل و قول‌هایی که میراث فرهنگی برای بررسی این اثر تاریخی انجام داده است، می‌گوید: در این شرایط بهتر است که به آن بحث نیز توجه شود. برج طغرل در گذشته درگیر مترو بود که خوشبختانه به حق و به موقع مسیر تغییر کرد. هر چند خطر در آن زمان از برج طغرل و ابن بابویه دور شد، اما متاسفانه هشدارها را به سمت چشمه علی برد که از آن زمان به صورت یک بحران درآمده و هنوز هم ادامه دارد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران