شماره امروز: ۵۴۷

| | |

محمدعلی موحد در پیامی به مناسبت روز پدر، از وضعیت این روزها در پی شیوع ویروس کرونا و غم آن انبوه جماعتی که بر دلش نشسته است،

محمدعلی موحد در پیامی به مناسبت روز پدر، از وضعیت این روزها در پی شیوع ویروس کرونا و غم آن انبوه جماعتی که بر دلش نشسته است، می‌گوید. این عرفان‌پژوه، تاریخ‌نگار، حقوقدان و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی در بخشی از پیامش می‌گوید: «غم آن انبوه جماعتی بر دل من نشسته است که برای ادامه زندگی محتاج کار روزانه‌اند. کارگران دستمزدبگیر، در سطوح مختلف، پشت میز اداره، پشت فرمان خودرو، پای ماشین کارگاه، کارگرانی که باید تمام روز را با خاک و گل و سنگ و سیمان پنجه درافکنند تا بتوانند دم غروب قوت لایموتی برای زن و بچه خود ببرند. یقین دارم که توقف فعالیت‌ها عرصه را بر آنان تنگ‌تر خواهد کرد. به فکر آنان باشیم. مردان و زنان باشرف و آبروداری را که در تنگنا افتاده‌اند فراموش نکنیم.»

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران