شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کارگردان فیلم «دوزیست» معتقد است که راه‌حل مشکلات در خود ماست و هیچ انتظاری از هیچ نهاد و ارگانی نباید داشته باشیم. برزو نیک‌نژاد به ایلنا می‌گوید: حرف فیلم دوزیست حرف امروز جامعه است

کارگردان فیلم «دوزیست» معتقد است که راه‌حل مشکلات در خود ماست و هیچ انتظاری از هیچ نهاد و ارگانی نباید داشته باشیم. برزو نیک‌نژاد به ایلنا می‌گوید: حرف فیلم دوزیست حرف امروز جامعه است و شخصیت‌های این فیلم همه آدم‌هایی هستند که ما در اطراف‌مان در جامعه می‌بینیم. ما در جامعه آدم‌هایی را داریم که به جبر زمانه مجبور هستند دوزیست زندگی کنند زیرا اگر اینگونه نباشند، له می‌شوند. وقتی ما از جبر صحبت می‌کنیم یعنی آنکه فرد مجبور است اینگونه زندگی کند و شاید قلبا موافق نباشد.  من راه‌حل همه‌چیز را در خود ما و جامعه می‌دانم و هیچ انتظاری از هیچ نهاد و ارگانی ندارم. ما باید از خودمان شروع کنیم زیرا آنها امتحان خود را پس داده‌اند. جامعه ما شامل آدم‌هایی است که دورهم جمع شده‌اند باید زخم‌های کهنه خود را دور بریزیم تا بتوانیم باهم گفت‌وگو کنیم.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران