شماره امروز: ۵۴۷

| | |

هر جامعه‌ای که رشد کرده و جلو افتاده، به دلیل کار است و کار و کار فرهنگی را نباید لحظه‌ای تعطیل کرد.

هر جامعه‌ای که رشد کرده و جلو افتاده، به دلیل کار است و کار و کار فرهنگی را نباید لحظه‌ای تعطیل کرد. این اعتقاد قطب‌الدین صادقی است؛ هنرمندی که در دوره جوانی برای تحصیل در رشته تئاتر، راهی فرانسه شد و بعد از گذر سالیان طولانی، همچنان یکی از نظریه‌پردازان تئاتر ماست. او به ایسنا گفت: می‌بینید کشوری مانند عربستان یا روستاها تئاتر ندارند. تئاتر، ویژه شهرهای بزرگ است که اقشار مختلف مردم به صورت مستقل زندگی می‌کنند. با این نگاه، تئاتر یک امر حیاتی و اجتماعی است ولی بپذیریم که ما هنوز در بسیاری وجوه دموکراتیک نیستیم. همچنان نظارت‌های مختلف اجازه نمی‌دهند برخی افراد در انتخابات نامزد شوند و حتی در بعضی از خانواده‌ها به کودکان کوچک‌تر اجازه اظهارنظر نمی‌دهند. حتی در ادارات ما نبود افراد مشاور که مدیران را یاری کنند، به چشم می‌آید. بنابراین این مشکلات در کشور ما نهادینه شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران