شماره امروز: ۵۴۷

| | |

علیرضا بهنام درحالی که معتقد است شعر عصاره تجربیات یک ملت است، از اینکه اخیرا شعرهایی که نوشته می‌شوند، به موقع به دست مخاطبان‌شان نمی‌رسند، می‌گوید.

علیرضا بهنام درحالی که معتقد است شعر عصاره تجربیات یک ملت است، از اینکه اخیرا شعرهایی که نوشته می‌شوند، به موقع به دست مخاطبان‌شان نمی‌رسند، می‌گوید. این شاعر درباره وظیفه اجتماعی ادبیات و خصوصا شعر در جریان حوادث اخیر به ایسنا گفت: واقعیت این است که شعر می‌تواند اثرگذار باشد، درصورتی که به موقع منتشر شود و به دست مخاطبانش برسد. ما در سال‌های اخیر این مشکل را داریم که اصولا شعرهایی که نوشته می‌شوند به موقع به دست مخاطبان‌شان نمی‌رسند. او با بیان اینکه شعر به عنوان هنری زبانی در جهان، عصاره تجربیات یک ملت است گفت: قاعدتا در هر دوره‌ای هر تجربه سختی را که ملتی از سر می‌گذراند بعدها می‌شود تبلورش را در شعر آن‌ دوره دید. بهنام معتقد است برای ارزیابی بازتاب‌ آن‌چه ملت پشت سر گذاشته‌ باید صبر کرد و در آینده و در شعر این دوره، بازتابش را پیدا کرد.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران