شماره امروز: ۵۴۷

| | |

عبدالجبار کاکایی که معتقد است تامل و ظرفیت حرکت قلم روی کاغذ در مدیران نیست، می‌گوید:

عبدالجبار کاکایی که معتقد است تامل و ظرفیت حرکت قلم روی کاغذ در مدیران نیست، می‌گوید: دمای جامعه را شعر و به خصوص ترانه نشان می‌دهد. این شاعر و ترانه‌سرا درباره وظیفه اجتماعی ادبیات و خصوصا شعر در جریان حوادث اخیر اظهار کرد: ادبیات نمی‌تواند مردم را نصیحت کند، یا توقع داشته باشیم با سخنان حکمت‌آمیز مشکلات را توجیه کند. غالبا ادبیات بازتاب‌دهنده احساسات مردم است، یعنی مردم احساسات‌شان را در ادبیات پیدا می‌کنند. او با بیان اینکه در گذشته حکمای شاعر ما می‌توانستند راهگشا باشند و نظریه به ادبیات بیاورند گفت: اما الان غالبا دمای جامعه را شعر و به خصوص ترانه نشان می‌دهد. باید اجازه بدهند ادبیات بر مبنای شرایط و توانی که دارد کار خودش را بکند. او معتقد است نحوه اثرگذاری ادبیات در جامعه به خالقان آثار بستگی دارد. برخی شاعران و نویسندگان می‌توانند در چنین شرایطی با مردم همدلی کنند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران