شماره امروز: ۵۴۷

| | |

اکبر اکسیر از اینکه شعر به عنوان یک رسانه برتر بزرگ‌ترین بار غم ملی را بر عهده دارد، می‌گوید.

اکبر اکسیر از اینکه شعر به عنوان یک رسانه برتر بزرگ‌ترین بار غم ملی را بر عهده دارد، می‌گوید. این شاعر درباره وظیفه اجتماعی ادبیات و به‌ویژه شعر در جریان حوادث اخیر اظهار کرد: شعر به عنوان یک رسانه برتر که دایم با عواطف انسانی در ارتباط است، بزرگ‌ترین بار این غم ملی را بر عهده دارد و در طول تاریخ ملی‌مان همیشه مردم پا به پای شاعران و شاعران پا به پای درد مشترک مردم راه آمدند و دیوان‌های شعر گواه این همدردی و همسویی با مردم است. او به ایسنا گفت: می‌توانیم بگوییم از آغاز شعر فارسی، شعر ایران، خصوصا غزل حافظ در زمانه خودش، تا به امروز که ما به شعر نو رسیده‌ایم همگی با هر زبانی به ستایش مهربانی برخاستند و غمی را که بر دل مردم نشسته است تسکین دادند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران