شماره امروز: ۵۴۷

| | |

نادر مشایخی می‌گوید: ما برای تفریح موسیقی درست نمی‌کنیم. می‌خواهیم به مردم الهام دهیم و بگوییم که این‌گونه نیز می‌توان جهان را دید.

نادر مشایخی می‌گوید: ما برای تفریح موسیقی درست نمی‌کنیم. می‌خواهیم به مردم الهام دهیم و بگوییم که این‌گونه نیز می‌توان جهان را دید. اگر هنرمندی از چیزی ناراضی است باید آن را با کار خود به مردم نشان دهد، نه با تعطیل کردن کارش. این آهنگساز و رهبر ارکستر به ایسنا گفت: اگر می‌خواهند چیزی را تغییر دهند، باید فعالیت کنند. می‌خواهند در خانه بنشینند که چه کاری انجام دهند؟ او ادامه می‌دهد: می‌دانم شرایط مشکلی است و آنها نیز غم دارند ولی با این حال باید کار کنند. شجاعت داشته باشند و روی صحنه بروند. هدف، تفریح مردم نیست. اگر به حقانیت کاری که انجام می‌دهند و الهام بخش بودن آن اعتقاد دارند، باید این را به مردم نشان دهند. این افراد باید اعتقاد خود را به کار هنری‌شان به مردم ابراز کنند و مسائل مورد توجه خود را با اثرشان به مردم انتقال دهند. واقعیت کار هنری این است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران