شماره امروز: ۵۴۷

| | |

هفدهم دی 1356، روزنامه اطلاعات مقاله «استعمار سرخ و سیاه در ایران» با نام مستعار احمد رشیدی مطلق را به چاپ رساند. در این مقاله که به امام خمینی(ره) اهانت شده بود،

هفدهم دی 1356، روزنامه اطلاعات مقاله «استعمار سرخ و سیاه در ایران» با نام مستعار احمد رشیدی مطلق را به چاپ رساند. در این مقاله که به امام خمینی(ره) اهانت شده بود، با واکنش تند، خشم و نفرت مردم در سراسر کشور روبه رو شد. برخی معتقدند این مقاله جرقه انقلاب اسلامی را در حالی زد که چند روز قبل، کارتر با حضور در تهران، به شاه درباره حمایت تمام و کمال امریکا از او اطمینان خاطر داده بود.  آنتونی پارسونز سفیر وقت انگلیس در تهران در کتاب «غرور و سقوط» از توطئه هتک امام خمینی پرده بر می‌دارد و به صراحت می‌گوید: «در اوایل ژانویه تصمیم گرفته شد که برای بی‌اعتبار کردن (امام) خمینی مطلبی علیه او منتشر شود». بدین‌ترتیب این ضد حمله از جانب محمدرضا، غیر ایرانی خواندن تبار و ریشه امام بود تا از منزلت و محبوبیت ایشان بکاهد. پس از تبعید امام خمینی به فرمان محمدرضا پهلوی به خارج از کشور، رهبر انقلاب اسلامی ایران نه تنها عقب‌نشینی نکرد، بلکه به آگاه کردن مقلدان خود پرداخت.  در مقاله‌‌ یاد شده‌ به‌ روحانیت، به ویژه امام خمینی‌(س) به‌ گونه‌ای‌ کینه‌توزانه‌ و بیمارگونه‌ حمله‌ شده‌ و روحانیت را استعمارگر و آنها را با کشور استعمارگر شوروی سابق یکی دانسته و آورده بود: «استعمار، سرخ و سیاهش، کهنه و نویش روح تجاوز و تسلط و چپاول دارد و خصوصیت ذاتى آنها همانند است»  در اینکه این مقاله را چه کسی نوشته هنوز اطلاعات کاملی وجود ندارد، ولی آنچه همه بر آن اتفاق نظر دارند این بود که مقاله به دستور شخص شاه تهیه شده بود. مثلاً داریوش همایون وزیر اطلاعات و جهانگردی وقت رژیم، در ارتباط با نویسنده و چگونگی تهیه این مقاله می‌نویسد:

این مقاله به دستور شاه در دفتر مطبوعاتی هویدا، وزیر دربار، که قبلاً در نخست وزیری بود تهیه شد که مرتباً از سال‌ها پیش مقالاتی برای انتشار در مطبوعات تهیه می‌کرد و به چاپ می‌رساند. متن اولیه مقاله به دستور خود شاه تغییر یافت و تندتر نوشته شد. پس از انتشار این مقاله در 17 دی ماه 1356، بر خلاف تصور و گمان باطل شاه که قاطعانه می‌پنداشت با چاپ آن پرونده سیاسی امام بسته خواهد شد، موجی از نفرت و انزجار از سوی مردم مذهبی ایران علیه حکومت پهلوی آفریده شد و در ادامه همین مقاله به اصطلاح افشاگرانه، سبب شد تا چرخ انقلاب اسلامی با سرعت بیشتری به حرکت درآید و کمتر از دو ماه بعد انقلاب اسلامی ایران به ثمر بنشیند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران