شماره امروز: ۵۴۷

| | |

مرضیه برومند با اشاره به اینکه تهدید سایت‌های فرهنگی ایران از سوی رییس‌جمهوری امریکا از سر استیصال است، گفت:

مرضیه برومند با اشاره به اینکه تهدید سایت‌های فرهنگی ایران از سوی رییس‌جمهوری امریکا از سر استیصال است، گفت: بهترین جواب به این تهدیدها، همدل و یکپارچه شدن جامعه و به رخ کشیدن فرهنگ‌مان است؛ همانطور که بسیاری از هموطنان با وجود بی‌مهری‌ها و حوادث تلخ گذشته پای ارزش‌های یک شخصیت ملی وطن‌پرست ایستادند. این هنرمند درباره تهدیدهای اخیر رییس‌جمهوری امریکا مبنی بر حمله به سایت‌های فرهنگی و واکنش‌های متفاوت و بعضا متضاد بعضی از مردم در حمایت یا مخالفت با این تهدیدها با اشاره به اینکه «واکنش ترامپ در اوج استیصال است»، به ایسنا گفت: بخشی از مردم از ماجراهای گذشته دلگیرند و این دلگیری از فقدان پاسخ مناسب درباره این اتفاقات و شفاف نبودن ماجراها ناشی شده است. این بزرگواری آنها را نشان می‌دهد که در هر شرایطی پای ارزش‌های ملی و داخلی می‌ایستند.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران